ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Wednesday, 16 May 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

D-Move ก้าวที่ดี เลือกทางที่เดิน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน”
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมริมน้ำ
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3
Monday, 23 April 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

ขอเชิญเยี่ยมชมงานจัดแสดง

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 28 ธ.ค. 61
เวลาทำการ 9.30 – 15.30 น.
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มธ. ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต