ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

“โครงร่างองค์กร (OP) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”
วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพดวงตา

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลาน 50 ปี (ลานกิจกรรมข้างคณะ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560