ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการประจำปี

ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

บรรยายสาธารณะ “Science and Technology Studies Across the Region”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 – 20.00 น.
ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการสัมมนาเสนอบทความและรับฟังความคิดเห็น “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.00 – 17.00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

[CFP] สัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความวิชาการมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559