ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Wednesday, 16 May 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

D-Move ก้าวที่ดี เลือกทางที่เดิน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน”
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมริมน้ำ
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3
Monday, 23 April 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

ขอเชิญเยี่ยมชมงานจัดแสดง

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 28 ธ.ค. 61
เวลาทำการ 9.30 – 15.30 น.
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มธ. ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต