พื้นที่วิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”เนื่องจากความกว้างใหญ่ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบกับกระบวนการวิจัยที่เน้นการเก็บข้อมูลเชิงลึก ทำให้การวิจัยต้องจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะ โดยเลือกสองอำเภอที่ถูกแยกออกจากกันด้วยเส้นทางรถไฟสายเหนือ ได้แก่ อำเภอสามโคก ซึ่งศปภ. จัดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขั้นวิกฤติ และอำเภอคลองหลวงซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม (http://pathumthani.thaiflood.com/)

อำเภอสามโคก

เป็นที่ตั้งของเมืองที่ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานย้อนไปถึงสมัยอยุธยา โดยเฉพาะชุมชนชาวมอญ เนื่องจากอำเภอสามโคกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นพื้นที่แรกๆ ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่หลากลงมาจากพระนครศรีอยุธยา

อำเภอคลองหลวง

เป็นพื้นที่รกร้างที่เพิ่งได้รับการพัฒนาภายหลังจากมีการขุดคลองรังสิต เมื่อ พ.ศ. 2446 ต่อมาได้กลายเป็นอำเภอบนเส้นทางถนนพหลโยธินมุ่งสู่ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเอกชนแห่งแรก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2514 (ก่อนที่รัฐบาลโดยการนิคมอุตสาหกรรม จะได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางชันขึ้นใน พ.ศ. 2516) ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาและหน่วยงานราชการที่ขยับขยายออกมาจากกรุงเทพฯ ชั้นใน ทำให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เน้นความเสียหายเชิงเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ

Download (PDF, 1.46MB)