การบรรยาย “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (PhD Social Anthropology, Harvard University) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายเปิดชั้นเรียนในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554”

หัวข้อของการบรรยาย คือ “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ”

วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 9.30-12.30 น.

สถานที่: ห้อง SC 3006 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สไลด์ประกอบการบรรยาย

สามารถรับชมความเห็นของอาจารย์โกมาตร ได้จากคลิปรายการ “ชุมชนคนสู้น้ำ กรณีการจัดการศูนย์อพยพชุมชนคลองมหาสวัสดิ์” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554