การบรรยายพิเศษ

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

Painful Intercessions: An Ethnography of Passion Rituals in the Roman Catholic Philippines


โดย Julius Bautista (CSEAS, Kyoto University)
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University


ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

On Transformation of Society and Inequality in Cambodia: Young people negotiating working life and transregional and transnational existence


การบรรยายพิเศษ โดย Dr Chivion Peou วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Capital Flows and Okinawan “Soft Power” in Southeast Asia: Examining the Thai Case


การบรรยายพิเศษโดย Dr Johanna Zulueta วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Bangkok as a “Bush”: preliminary findings on African migrants facing Asia


การบรรยายพิเศษโดย Professor Mamadou Diawara วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

รายงานสรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษ ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย


วิทยากร Associate Professor Peter Vandergeest แปลและสรุปความเป็นภาษาไทย โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม บันทึกเรียบเรียงโดย นิรมล ยุวนบุณย์

ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย


การบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Peter Vandergeest (York University, Canada) วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา


ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1

lecture series: Professor Pheng Cheah


วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาและฟังการบรรยายสาธารณะ โดย Professor Pheng Cheah (UC Berkeley) วันที่ 15-17 มกราคม 2556

จากเรื่องเล่าส่วนตนสู่สิทธิมนุษยชน


บันทึกจากการสัมมนา “Personal Narrative and Human Rights Campaigns” โดยวิทยากร Professor Sidonie Smith เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555