ชุดโครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง”

วันที่ 1, 8, 22 และ 29 กันยายน 2563
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดิจิทัลศึกษากับอนาคตสังคมไทย

26 พฤศจิกายน 2562 | 13.30-17.30
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรุงเทพฯ เมืองฟ้า

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พุธที่ 19 กันยายน 2561 | เวลา 9.30-15.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1 2 3 10