ชวนถก-ชวนคิด สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 | เวลา 13.30-17.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรื่องที่พิพิธภัณฑ์(อาจ)ไม่ได้เล่า?

เสวนาวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล | ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 | 14.00-17.00 น.
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

1 2 3 4 5 10