ชุดโครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง”

วันที่ 1, 8, 22 และ 29 กันยายน 2563
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรุงเทพฯ เมืองฟ้า

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พุธที่ 19 กันยายน 2561 | เวลา 9.30-15.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

CCSCS talk | ผงทอง: ประเด็นวิจัยทางสังคมจากโรงงานช่างทองในเกาะรัตนโกสินทร์

ศาสตราจารย์ ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ | Professor Michael Herzfeld
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | 13.30-16.30
ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1 2 3 4