Right Here, Right Now #2 | Populism

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ ห้องสมุด เดอะ รีดดิ้ง รูม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในชุดโครงการเสวนาวิชาการ

Right Here, Right Now ทำความเข้าใจแนวคิด "ฝ่ายขวา" | Populism |

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 14:30 น. เป็นต้นไป
ที่ The Reading Room สีลม ซอย 19

ผลการเลือกตั้งที่อเมริกาชี้ให้เห็นว่าโวหารแบบประชานิยมเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่พาโดนัลด์ ทรัมพ์ ขึ้นสู่ตำแหน่งว่าที่ประธานาธิบดี, สำหรับประเทศไทย ประชานิยมเป็นเหมือนผีที่ตามหลอกหลอนสังคมมากว่าสิบปี สถานะผีไม่ใช่แค่เพียงการตามหลอกหลอนเท่านั้น แต่ยังเป็นความคลุมเครือ-ไม่ชัดเจนว่าความน่ากลัวนั้นคืออะไรด้วย หรือถ้าจะพูดให้ถึงที่สุด บริบทการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาอาจได้สร้างความหมายเฉพาะของ "ประชานิยมแบบไทยๆ" ขึ้นมาแล้วก็เป็นได้ หากมองในแง่ของฐานคิดแล้ว ประชานิยมมีพัฒนาการที่ทั้งหลากหลายและกระจายออกไปทั้งแบบ "ซ้ายๆ" และ "ขวาๆ" การย้อนกลับไปพิจารณาประชานิยมน่าจะทำให้คนเห็นผีได้ชัดขึ้น และตระหนักได้ว่าจะกลัวหรือไม่กลัวมันในมิติไหนอย่างไร โดยเฉพาะในยุครุ่งเรืองของฝ่ายยขวาอย่างทุกวันนี้

ความหมายของประชานิยมคืออะไร มีพัฒนาการและความหลากหลายอย่างไร, ประชานิยมเกี่ยวข้องอย่างไรกับประชาธิปไตย, right-wing populism กับ left-wing populism ในแต่ละมุมโลกแตกต่างกันอย่างไร, และกระแสความเฟื่องฟูของ right-wing populism และ neo-nationalist populism ในปัจจุบันบอกอะไรกับเรา ร่วมสนทนาประเด็นเหล่านี้กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย ดร.ลลิตา หาญวงษ์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)