กรุงเทพฯ เมืองฟ้า

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พุธที่ 19 กันยายน 2561 | เวลา 9.30-15.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชวนถก-ชวนคิด สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 | เวลา 13.30-17.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์