อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

lense
ใบปิดโดย เดชาภิวัชร์ นพมิตร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

มองคน โลก สิ่งของ ผ่านเลนส์

โดย คุณนคเรศ ธีระคำศรี และ คุณบัณฑูร พานแก้ว

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 || เวลา 8.30-13.00 น.
ห้อง เอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โต๊ะพี่ลี้)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1752 – 1753 หรือ 085-848-1392

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

8.30 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

9.00 – 12.00 น.
บรรยายการถ่ายภาพเบื้องต้น เรื่อง “มองคน มองโลก ผ่านเลนส์”

12.00 – 13.00 น.
รับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุ “มองสิ่งของผ่านเลนส์”