ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download (PDF, 3.21MB)