ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download (PDF, 216KB)