ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

[คลิกที่นี่] เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Download (PDF, 825KB)


ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่

เข้าไปที่ Website ของ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ดังนี้
1. หัวข้อนักศึกษาใหม่
2. ค้นหาเลขทะเบียน นศ. ใหม่ จากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล
3. ให้นำ เลขทะเบียนนักศึกษาและรหัสผ่าน Login เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

[คลิกที่นี่] เพื่อดูตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่