ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ ร่วมฟังคำแถลงแนวทางการบริหารงานของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสังคมวิทยาฯ

Download (PDF, 106KB)