ผลงานตีพิมพ์

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สถาบันคลุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เขียน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์

มองเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่

ยุกติ มุกดาวิจิตร เขียน
สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม จัดพิมพ์

โบราณคดี: ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์

ดร.พจนก กาญจนจันทร แปลจาก
A Little History of Archaeology โดย Brian Fagan
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา

Anthony Storr เขียน || สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)

สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา 2561
จัดพิมพ์โดย WAYofBOOK

“We Love Mr King”: Malay Muslims of Southern Thailand in the Wake of the Unrest

Anusorn Unno (2018)
Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute

ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย (Social Life on the Move)

ประเสริฐ แรงกล้า บรรณาธิการ
จัดพิมพ์โดยงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียล

สายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจาก Petite Poucette | Thumbelina: The Culture and Technology of Millennials โดย Michel Serres (Paragraph x TUsocanth 2018)

จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร
โครงการเอกสารทางวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

พลวัตของครอบครัวและบทบาทผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้

โดย อาจารย์ ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ ส่วนหนึ่งของหนังสือ “เกาหลีปัจจุบัน”
จัดพิมพ์โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.