เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่

บทความ “เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ในการเสวนาวิชาการหัวข้อ “การรับรู้เรื่องอาณาบริเวณศึกษาในสังคมไทย”

การประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555


Download (PDF, Unknown)