ออกภาคสนาม วิชา สว.336 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร ได้นำนักศึกษาในรายวิชา สว.336 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ออกศึกษาภาคสนาม ณ บ้านบ่อนอก อ.เมือง และ บ้านกรูด อ.บางสะพาน จะประจวบคีรัขันธ์ ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณกรณ์อุมา พงษ์น้อย และ คุณจินตนา แก้วขาว มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการต่่อสู้ภาคประชาชนในการเกี่ยวกับประเด็นสิ่งเเวดล้อมภายในท้องถิ่น จ.ประจวบคีรัขันธ์