ศิษย์เก่า

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล: ผู้พิทักษ์สัญญาให้เป็นสัญญา

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542