boonlert

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บ้านที่กลับไม่ได้

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา โดย โครงการอ่านสร้างชาติ (2564)

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 [Live] ห้องออดิทอเรียม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา 2561
จัดพิมพ์โดย WAYofBOOK

ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย (Social Life on the Move)

ประเสริฐ แรงกล้า บรรณาธิการ
จัดพิมพ์โดยงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการสัมมนาเสนอบทความและรับฟังความคิดเห็น “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โลกของคนไร้บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2556

โดย อาจารย์บุญเลิศ วิเศษปรีชา วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน

เผยแพร่ซ้ำจากคอลัมน์ บุคคลในข่าว: บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน
โดย วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ เว็บไซต์นิตยสารสารคดี