covid-19

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

กองทุนสู้โควิดสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนเร่งด่วน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสู้โควิดสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนเร่งด่วน