kailash

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เสวนาวิชาการ: ทำไมต้องไปไกรลาส

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “ทำไมต้องไปไกรลาส” วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายนนี้