Mamadou Diawara

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

Bangkok as a “Bush”: preliminary findings on African migrants facing Asia

การบรรยายพิเศษโดย Professor Mamadou Diawara วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์