manila

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2556

โดย อาจารย์บุญเลิศ วิเศษปรีชา วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์