paris

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ปารีสหน้าร้อน: มุมมองจากหลังอาน (ตอนจบ)

…อืมม์….ปารีส….มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ

ปารีสหน้าร้อน: มุมมองจากหลังอาน (1)

และนั่นเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในปารีสที่ยังไม่เคยมีใครบันทึกไว้…