philosophy

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ปรัชญา: ความรู้ฉบับพกพา

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพาPhilosophy: A Very Short IntroductionEdward Craig เขียนสายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจัดพิมพ์โดย bookscape (2563) ขอต้อนรับสู่อาณาจักร “ปรัชญา” ดินแดนพิศวงที่จุดประกายขึ้นจากความพยายามของมนุษย์ผู้อยากหาคำตอบให้ชีวิต เอ็ดเวิร์ด เครก ศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รับหน้าที่มัคคุเทศก์นำคุณท่องแดนปรัชญาอันกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยวงกตแห่งคำถามไม่รู้จบ ชวนขบคิดประเด็นคลาสสิกอย่างเรื่องการมีตัวตน คุณค่าทางศีลธรรม หรือศรัทธาความเชื่อ แล้วต่อยอดสู่แง่มุมสำคัญที่รายล้อมชีวิตมนุษย์ อาทิ การปกครองโดยรัฐ เสรีภาพของผู้หญิง บทบาทของนักบวช หรือแม้แต่สวัสดิภาพของสรรพสัตว์ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาชั้นครู ทั้งบันทึกการสนทนาของโสเครตีส ปุจฉาวิสัชชนาชวนหัวใน มิลินทปัญหา และทฤษฎีการกำเนิดเผ่าพันธุ์ที่สะเทือนวงการปรัชญาของดาร์วิน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่าปรัชญาไม่ใช่แค่เรื่องของการประลองปัญญาในโลกวิชาการ แต่เป็นการเดินทางทางความคิดอันไร้ที่สิ้นสุดของเหล่าผู้สงสัยใคร่รู้ ขอเพียงคุณพร้อมจะตั้งคำถามและขบคิดใคร่ครวญ ประตูสู่ดินแดนแห่งปรัชญาก็ยินดีต้อนรับคุณ อ่านตัวอย่างของหนังสือได้ ที่นี่