post training

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 [Live] ห้องออดิทอเรียม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต