sasa

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Wednesday, 16 May 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3
Monday, 23 April 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1
Monday, 5 March 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องไอยรา ชั้น 2 ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2

เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์

Beyond the Continental Straitjacket: Flows and Spaces in Asian Studies

ปาฐกถาสาธารณะโดย Professor Willem van Schendel วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการ สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย: บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1