social sciences

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย ความรู้ และปฏิบัติการ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนานานาชาติกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 17.15 น. ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สังคมศาสตร์ กับ การบริหารผ่านระบอบเวลา

หากความเป็นนักบริหารองค์กรที่ดี คือการสร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมาย ในเวลาที่สั้นกระชั้น ใช้ต้นทุนต่ำ ขายเก่ง ขายเร็วจนไม่ต้องมีบริการหลังการขาย นักมานุษยวิทยา หากไม่หลงลืมความรู้และถอนรากการปฏิบัติที่หล่อหลอมเขามา เห็นทีจะประสบความสำเร็จโดยเกณฑ์นี้ลำบาก

ประสบการณ์กับการเปิดพื้นที่และทบทวนทฤษฎี

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “ความคิดทางสังคมศาสตร์กับทิศทางทฤษฎีไทย” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.จันทนี เจริญศรี