staffs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556

ขอเชิญร่วมฟังการแถลงนโยบาย

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมฟังการแถลงนโยบายของผู้ตอบรับการทาบทามเข้าร่วมการสรรหาเป็นคณบดี วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 มธ. ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 – 31 กรกฎาคม 2555

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2555 – 15 พฤษภาคม 2555