suddan

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จะไปให้ไกลทำไมกัน: ข้อเขียน และ การเดินทาง ว่าด้วยความห่าง-ใกล้

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์: “ผมคิดว่า…บางทีนักเดินทางที่ทำตัวเป็นนักมานุษยวิทยา น่าจะมีความสุขกว่าพวกนักมานุษยวิทยาที่แฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยวก็เป็นได้”

ท่องแดนอาเซียน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์: “คนที่เรียนรู้ผู้อื่น เคารพผู้อื่น มองเห็นความแปลกแตกต่าง ว่าเป็นความหลากหลาย ย่อมสั่งสมความมั่งคั่งให้กับตนเองในท้ายที่สุด และผมคิดว่าเราอาจเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้”

วิธีวิทยารื้อสร้างอัตลักษณ์

หนังสือในโครงการ “ตัวตนคนยองกับท้องถิ่นล้านนา: สื่อกับการเมืองอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์”

คน สัตว์ สิ่งของ: ความหมายและความสัมพันธ์ไม่รู้จบ

เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งของ 25 +1 ชิ้น ที่จะได้อ่านต่อไปนี้ ถือเป็นการชุบชีวิตและให้ความหมายแก่สิ่งของจำนวนหนึ่งจากคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ ผู้เขียนเลือกของแต่ละชิ้นโดยสมัครใจพร้อมกับเล่าเรื่องถึงของชิ้นนั้นๆ ผ่านผัสสะ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เรื่องราวที่ปรากฎจึงเป็นทั้งเรื่องสิ่งของและเรื่องของผู้เล่าเองด้วยเช่นกัน

potlatch ฉลองวันปิดภาค 1/2555

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง potlatch ฉลองวันปิดภาคการศึกษา 1/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านข้างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

เสวนาวิชาการ: ทำไมต้องไปไกรลาส

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “ทำไมต้องไปไกรลาส” วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายนนี้

หนังสือ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2555

“ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ….เป็นโอกาสเหมาะสมสำหรับการทบทวนอดีต คาดการณ์อนาคตด้วยความหวัง โดยเชื่อมั่นว่าปัจจุบันจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพื่อบรรลุถึงภาระกิจที่มุ่งหวังไว้แต่เดิม” –สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

การนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงาน “ธรรมศาสตร์วิจัย 2012”

อาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2555

นักมานุษยวิทยา กับ การเดินทาง และ เรื่องเล่าของเขา

บทนำหนังสือ A View From Afar ไกลดวงตา ใกล้ใจ โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วิวัฒน์ พันธุ์วุฒิยานนท์

กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความ กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์