tinnaphop

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในกระแสข้ามศาสตร์

จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้เข้าถึงโดยเสรี (open access)โดยงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2565 ISBN 978-616-488-320-8 บรรณาธิการต้นฉบับ: อภิรดา มีเดช | ศรัณย์ วงศ์ขจิตร พิสูจน์อักษร: ศรัณย์ วงศ์ขจิตร รูปเล่ม: เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย แบบปก: สกลชนก เผื่อนพงษ์ 
 พิมพ์ที่: บริษัท โอ.เอส. พรินติ้งเฮาส์ จำกัด ดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่ม: [pdf] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในกระแสข้ามศาสตร์by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์is licensed under a Creative CommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0International License. ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บรรณาธิการ บทความ บทบรรณาธิการ: เมื่อนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยารุ่นใหม่สนทนาข้ามศาสตร์ [pdf] ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2562

มกราคม-กุมภาพันธ์​ 2563
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561

27 มีนาคม 2562 | 9.30-12.30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต