ไม่ได้จัดหมวดหมู่

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนกันยายน 2557

ขอเชิญรับชมปฏิทินโครงการสัมมนา อบรม ประชุมวิชาการ

วันปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ “มองคน โลก สิ่งของ ผ่านเลนส์” วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 57

ด่วน ! ประกาศเลื่อนเวลา ประชุมสมาคมการสรรหาคณบดี

แจ้งเลื่อนเวลาประชุมสมาคมการสรรหาคณบดี จาก 12.00 น. เป็นเวลา 11.00 น. วันพฤหัสที่ 26 กันยายน 2556 นี้

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป