ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

  • ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • Download (PDF, Unknown)