ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 5

  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

  วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2
  โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  บรรยากาศพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธี
  วางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 พ.ค. 62
  ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 11.30 – 16.00 น.
  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561

  27 มีนาคม 2562 | 9.30-12.30 น.
  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
  ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.15-17.00 น.
  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต