โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561

  27 มีนาคม 2562 | 9.30-12.30 น.
  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
  ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.15-17.00 น.
  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ฝุ่น : มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ”

  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:45 – 16:30 น.
  ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

  วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

  ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
  ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายคณิต ลิมปิพิชัย นายกสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ ที่ได้สูญเสียบิดา

  คณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
  ในวันที่ 30 มกราคม 62 เวลา 18.30 น.
  ณ ศาลา 11 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

  เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 3)

  โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
  วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)