บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

  ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา

  23 มกราคม 2562 | 13.30-16.30 น.
  ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2562

  มกราคม-กุมภาพันธ์​ 2563
  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ความร่วมมือไทย-ปากีสถาน

  ดร.อับดุล ซาหมาด และ อิมราน โชเกต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

  ณ ห้อง Mi Casa คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดแสดงถึง ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

  บรรยากาศเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 “การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน”

  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์