บรรยากาศงานสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 59 ปี “ก่อนแซยิด สังวิทฯ มธ.”

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์รังสิต

  สัมมนาหัวข้อและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 “Art – Space – Workplace – Relationalities”

  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

  เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  call for application | Erasmus+ ICM student nomination Spring 2024

  To Erasmus+ Coordination Unit at the Faculty of Sociology & Anthropology and Ca’ Foscari University of Venice

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

  เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น