สัมมนาหัวข้อและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 “Art – Space – Workplace – Relationalities”

  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

  เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  call for application | Erasmus+ ICM student nomination Spring 2024

  To Erasmus+ Coordination Unit at the Faculty of Sociology & Anthropology and Ca’ Foscari University of Venice

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

  เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 “…IN THE MAKING”

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์