การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี

หนังสั้นแนะนำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. คลิกที่นี่

 • หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

  • ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [pdf]
  • รายละเอียดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน]
  • รายละเอียดการรับเข้าศึกษาในคณะสังคมวิทยาฯ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3
   การรับตรงร่วมกัน (ฉบับเปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์) [pdf]
  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 1-3 [pdf]
  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 4 การรับ Admissions [pdf]
  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ [pdf]

  ระดับบัณฑิตศึกษา

  ข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]

  ปริญญาโท

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

  • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน]
   27 เม.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]
   18 พ.ค.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]

  ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

  • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน]
   27 เม.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]
   18 พ.ค.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]