การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หนังสั้นแนะนำ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา


ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา