การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หนังสั้นแนะนำ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • งดรับเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563 [อ่าน]
 • 19 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
  [อ่าน]
 • 8 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
  [อ่าน]
 • 24 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
  [อ่าน]

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563 [อ่าน]
 • 19 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
  [อ่าน]
 • 8 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
  [อ่าน]
 • 24 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
  [อ่าน]