การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร


เรียนสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้วได้อะไร?หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร


เรียนสาขาวิจัยทางสังคมแล้วได้อะไร?

ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]

หมายเหตุ: สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุกหลักสูตร มีสิทธิสมัครทุนแลกเปลี่ยน Erasmus+ ICM เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “Negotiating life strategies in transnational migration. Religion, work, and family life among Thai migrant women in Norway” (THAIMIG) ณ VID Specialized University ประเทศนอร์เวย์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัย THAIMIG ได้ที่ลิงก์นี้ และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ VID Specialized University ได้ที่ลิงก์นี้


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

  • 10 เม.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2567 [อ่าน]

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

  • 20 มี.ค.67 เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2567 [อ่าน]
  • 10 เม.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2567 [อ่าน]

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

  • 20 มี.ค.67 เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2567 [อ่าน]
  • 10 เม.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2567 [อ่าน]