ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหลังรับฟังข้อเสนอแนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มธ.ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 Download : ประกาศ Download : เอกสารประกวดราคา Download : ข้อกำหนดการจัดจ้าง TOR