ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะฯ ศูนย์รังสิต , อาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารคณะฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

1. ขอบเขตรายละเอียดของงาน
2. ประกาศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)