ติดต่อ

ศูนย์รังสิต


view on google map

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2696-5800
โทรสาร: 0-2696-5812

ติดต่อ ฝ่ายคลังและพัสดุ
ติดต่อ ฝ่ายบริการการศึกษา
ติดต่อ ฝ่ายบริหารและธุรการ


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยสังคม (โครงการพิเศษ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2696-5814, 0-2696-5829


พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2564-4440 ต่อ 1752-1754

ท่าพระจันทร์


view on google map

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-2809
โทรสาร: 0-2623-5115