ติดต่อ

ศูนย์รังสิต


view on google map

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2696-5800
โทรสาร: 0-2696-5812
Email : socanth@tu.ac.th

ติดต่อ ฝ่ายคลังและพัสดุ
ติดต่อ ฝ่ายบริการการศึกษา
ติดต่อ ฝ่ายบริหารและธุรการ
ติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


หลักสูตรปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2696-5814, 0-2696-5829
https://www.facebook.com/socantoff


พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2564-4440 ต่อ 1752-1754
https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

ท่าพระจันทร์


view on google map

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-2809
โทรสาร: 0-2623-5115
Email : tusa.postgrads@gmail.com


ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-2803
Email : ccscs.tu@gmail.com