ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

สอบถามรายละเอียด คุณณัฐดนัย อินต๊ะภา 02-696-5853 และ 084-544-8713

Download (PDF, Unknown)