ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประเภท นมสด ชา กาแฟ แซนวิช ขนมปัง ฯลฯ ณ บริเวณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศูนย์รังสิต

รายละเอียด : ดาวน์โหลด

Download (PDF, Unknown)