ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • โครงการปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  • รายการปริมาณงานและราคา
  • แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
  • รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม
  • รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
  • รายการคำนวณโครงหลังคา

สอบถามรายละเอียด คุณณัฐดนัย อินต๊ะภา 02-696-5853 และ 089-200-8713

Download (PDF, Unknown)