ประกาศหลังรับฟังข้อเสนอแนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มธ.ท่าพระจันทร์

ประกาศหลังรับฟังข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มธ.ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบถามรายละเอียด คุณณัฐดนัย อินต๊ะภา 02-696-5853 ในวันและเวลาราชการ หรือ nai_okr@tu.ac.th

Download (PDF, Unknown)