ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, Unknown)

สอบถามรายละเอียด คุณณัฐดนัย อินต๊ะภา 02-696-5853 และ 089-200-8713