รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน: ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาเป็นปีแรกตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2567 เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน: ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาโท อ่าน

ประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาเอก อ่าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

Download (PDF, Unknown)

GDE Error: Requested URL is invalid