ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2555

นักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ผู้สมัครขอรับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน และ ทุนส่งเสริมการเรียนดี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน ตามประกาศต่อไปนี้

Download (PDF, 364KB)