คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว เป็นจำนวนน้อย จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้จาก ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

Download (PDF, 150KB)