คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว เป็นจำนวนน้อย จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 – 15 มิถุนายน 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้จาก ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2555

Download (PDF, 138KB)