ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 และ ชั้น 5

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้น 2 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้น 2 และชั้น 5

Download (PDF, 232KB)