ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ

“Storytelling in the tropics and the desert: Curatorial works in Indonesian and Emirati museums”

โดยคุณ Annissa M Gultom,
Director of Museums, Department of Antiquities & Museums of Ras Al Khaimah, UAE

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 2 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]

การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการบรรยายหัวข้อ “พลวัตและความหลากหลาย
ของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Dynamics and Diversity of Museums
in Southeast Asia) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์
ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัย
ว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับท่านที่สนใจ “ลงทะเบียนออนไลน์

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant